Reserveringsregels.

RESERVERINGSREGELS

Een speler kan met een geldig abonnement één reservering per dag maken voor de helft van een squashbaan.  Alleen met een 60-min abonnement mag je indien de beschikbaarheid het toelaat en je het meldt aan de balie doorspelen. Leden mogen alleen voor hunzelf een baan reserveren. Dus niet de inlog van een ander gebruiken, ook niet aan de receptie.

1.     Deze regels hebben betrekking op de mogelijkheid om een squashbaan online te reserveren Als zodanig vormen ze een aanvulling op het bij Sportclub Match & Eetcafe Thijs geldende reglement.

2.     De mogelijkheid om via het internet te boeken is geen recht maar een privilege dat onder omstandigheden kan worden ingetrokken. Dat gebeurt bijv. indien er voortdurend ”voor alle zekerheid’ wordt gereserveerd. Om optimale beschikbaarheid van banen te creëren kan een vooraf gereserveerde baan verplaatst worden naar een andere baan. De aanvangstijd verandert hiermee niet.

3.     Inschrijving in het systeem houdt in dat de betreffende speler/deelnemer ermee akkoord gaat dat zijn/haar adres-, speel- dan wel gebruiksgegevens worden bewaard voor eventueel gebruik in de bedrijfsvoering van Sportclub Match & Eetcafe Thijs

4.     Sportclub Match & Eetcafe Thijs zal deze gegevens nooit op enige wijze aan derden ter beschikking stellen. Feitelijk bewaarder van de gegevens is i-Reservations b.v., dat moet worden beschouwd als uitvoerder van Sportclub Match & Eetcafe Thijs, zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

5.     Gebruikers van Baanreserveren.nl worden spelers genoemd.

6.     Een reservering kan alleen worden gemaakt door een ingeschreven speler. Spelers mogen alleen voor hunzelf een baan reserveren. Dus niet de inlog van een ander gebruiken. Bij de receptie kan je uitsluitend voor jezelf een baan reserveren.

7.     Om ingeschreven te worden, dient men een geldig e-mailadres te hebben. Dit e-mailadres wordt op het moment van inschrijven gecontroleerd op geldigheid. Indien spelers geen lidmaatschappasje kunnen vertonen vragen we een goed lijkende profielfoto uploaden tijdens het online reserverenproces

8.     Spelers kunnen ‘passant of ‘lid’ zijn. Een passant krijgt de losse baanhuur in rekening gebracht.

9.     Een reserverende speler wordt geacht zijn medespeler op te geven. De speler kan daarbij gebruik maken van een lijst van alle andere ingeschreven spelers, een lijstje van de mensen met wie hij of zij recent speelde, of door te kiezen voor de optie ‘medespeler is geen lid’ In het laatste geval wordt de medespeler behandeld als passant en is de losse baanhuur van toepassing.

10.   Spelers worden behandeld op grond van hun status op het moment van spelen. Loopt een abonnement af tussen het moment van reserveren en het moment van spelen dan wordt een reservering niet geweigerd, maar wordt de betreffende speler beschouwd als ‘passant’ en is de losse baanhuur van toepassing. Speelt een lid met een passant dan krijgen beide hun eigen kosten in rekening gebracht.

11.   Spelers mogen reserveren binnen een reserveringshorizon van 10 dagen(dus ‘vandaag’ voor ‘vandaag over negen dagen’.

12.   Van elke reservering ontvangen speler en medespeler per e-mail een bevestiging. In deze bevestiging staat vermeld wat de eventuele kosten zijn.

13.   Reserveringen kunnen ook weer via het internet worden geannuleerd. Dit kan tot 6 uur voor de gereserveerde speeltijd of 30 minuten na  het maken van de reservering. Er worden in deze periode geen annuleringskosten in rekening gebracht.

14.   Annuleringskosten worden opgeslagen totdat een van de betrokken spelers weer een reservering maakt. Dan worden de totale reserveringskosten m.b.t. een geannuleerde reservering (dus de kosten voor beide spelers) aan deze speler in rekening gebracht.  Niet aanmelden/inchecken of niet opkomen dagen? Na drie keer staat het puntensaldo op nul, en kan een speler niet meer zelf online reserveren en moet er gebeld worden naar Match om opheldering te geven.

15.   Wordt een reservering binnen 6 uur voor de aanvangstijd van de gereserveerde speeltijd geannuleerd dan worden annuleringskosten in rekening gebracht. De annuleringskosten zijn gelijk aan de losse baanhuur.

16.   Wordt een geannuleerde speelperiode door andere spelers gereserveerd dan vervallen de annuleringskosten. In dat geval stuurt het systeem een e-mail met deze mededeling.

17.  Inchecken aan de balie is verplicht vóór het squashen. Met een pasje op naam kun je, als we bezig zijn, het pasje op de balie leggen en doorlopen mits de (losse) baan betaald is. Dat is het voordeel van een pasje en inschrijfkosten betalen. Geen pasje betekent wachten op een personeelslid die jou incheckt.

18. Alléén spelen op een baan betekent de andere helft van de baan betalen. Een squash abonnement is geldig voor de helft van een baan.

19. Squashen zonder vooraf te reserveren raden we af.

©   C o p y r i g h t   -   S p o r t c l u b   M a t c h    &    E e t c a f é   T h i j s   |    A m s t e r d a m