Vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon bij Sportclub Match

Integriteit is een belangrijk onderdeel van Sportclub Match. Alle leden en passanten moeten erop kunnen vertrouwen dat de Sportclub Match integer handelt. En natuurlijk doen we hiervoor ons uiterste best. We behandelen iedereen met respect, ook onze collega’s. Pesten, discrimineren, (seksuele) intimidatie en andere vormen van agressie of geweld vinden we onacceptabel.  Toch gaat het wel eens mis. Of bijna. Je kunt dan met vragen of zorgen zitten die je liever (nog) vertrouwelijk houdt. Omdat je niet weet wat je er mee moet. Omdat het over een collega gaat, of over je leidinggevende. Of omdat het over jezelf gaat. Het kan dan een opluchting zijn te praten met iemand waarbij je zeker weet dat het vertrouwelijk blijft. Vertrouwelijk blijft vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon is zo iemand. Die kan je helpen door samen met jou te kijken wat er aan de hand is. Ook kan de vertrouwenspersoon je vertellen wat je verder zou kunnen doen, en je daarbij ondersteunen. De vertrouwenspersoon biedt dus een luisterend oor, en – als jij dat wilt – een helpende hand. Jij blijft daarbij de baas, want alleen jij bepaalt wat er gebeurt. Alles wat je zegt is en blijft vertrouwelijk. Uitzondering hierop zijn misdrijven. Daarvan moet iedere Nederlander aangifte doen. Ongewenste omgangsvormen en integriteit.

Binnen Sportclub Match is Kiki van Zetten de vertrouwenspersoon. Je kan haar mailen om een gesprek te plannen of bel 06-52542901

©   C o p y r i g h t   -   S p o r t c l u b   M a t c h    &    E e t c a f é   T h i j s   |    A m s t e r d a m